scrollbar-3dlight-color
scrollbar-arrow-color
scrollbar-base-color
scrollbar-darkshadow-color
scrollbar-face-color
scrollbar-highlight-color
scrollbar-shadow-color

Kaydırma Çubuğu Renk Özellikleri

Bu pencerenin Sol-Alt bölümdeki kontrolları kullanarak yazıyı değiştirin. Aşağıdaki bölümde oluşan yazıyı kod olarak kullanınız.
<HTML>
<HEAD>
  <STYLE>
    .TA {scrollbar-3dlight-color:;
           scrollbar-arrow-color:;
           scrollbar-base-color:;
           scrollbar-darkshadow-color:;
           scrollbar-face-color:;
           scrollbar-highlight-color:;
           scrollbar-shadow-color:}
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  <TEXTAREA cols=30 rows=5 wrap=off CLASS="TA">Bu yazı bir TEXTAREA içi elemanıdır.
Aşağıdaki kontrollar ile bu elemanın kaydırma çubukları rengini değiştirebilirsiniz.
Bu yazı bir TEXTAREA içi elemanıdır.
Aşağıdaki kontrollar ile bu elemanın kaydırma çubukları rengini değiştirebilirsiniz.
Bu yazı bir TEXTAREA içi elemanıdır.
Aşağıdaki kontrollar ile bu elemanın kaydırma çubukları rengini değiştirebilirsiniz.
Bu yazı bir TEXTAREA içi elemanıdır.
Aşağıdaki kontrollar ile bu elemanın kaydırma çubukları rengini değiştirebilirsiniz.
Bu yazı bir TEXTAREA içi elemanıdır.
Aşağıdaki kontrollar ile bu elemanın kaydırma çubukları rengini değiştirebilirsiniz.
</TEXTAREA>
</BODY>
</HTML>